Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

Kancelaria świadczy usługi prawne w formie stałych obsług prawnych na rzecz przedsiębiorców i instytucji o bardzo zróżnicowanym charakterze i profilu działalności, zarówno jednostek sektora finansów publicznych, podmiotów sektorowych, przedsiębiorców, spółek handlowych w tym grup kapitałowych, a także   instytucji,   których   związana   jest z kulturą oraz ochroną środowiska.

 

Zawarcie umowy o stałą obsługę prawną pozwala przedsiębiorcy na optymalizację kosztów usług prawnych, poprzez wybór dogodnych form rozliczeń w/g:

- stawki godzinowej – rozliczenie następuje według ilości faktycznie przepracowanych godzin

 lub

 - ryczałtu miesięcznego – wynagrodzenie   jest stałe,   bez względu   na   ilość   zleconych   spraw i powierzonych zadań wykonywanych w miesiącu przez Kancelarię  w zakresie zawartej umowy.

 

Umowa na stałą obsługę prawną daje możliwość dostępu do wykwalifikowanej kadry, w tym specjalistów z danych dziedzin prawa.

 

Forma świadczenia pomocy prawnej:

 1. Dyżury w siedzibie klienta w wymiarze uwzględniającym jego potrzeby,

 2. Pozostawanie    do     dyspozycji     klienta     poza    dyżurami   poprzez    stały  kontakt z Kancelarią i osobami bezpośrednio wykonującymi obsługę za pośrednictwem telefonu, faxu oraz drogą elektroniczną.

 

Posiadamy bogate doświadczenie   w   wykonywaniu   stałych   obsług   prawnych,   zapewniając w pełni profesjonalne podejście do każdej sprawy.

 

Zakres kompleksowej obsługi prawnej świadczonej przez Kancelarię, obejmuje
w szczególności:

 • rozwiązywanie bieżących problemów prawnych związanych z działalnością klienta (doradztwo i konsultacje prawne),

 • opiniowanie umów, w tym umów z zakresu zamówień publicznych pod względem formalno – prawnym,

 • opracowywanie aktów wewnątrz-korporacyjnych (uchwały, protokoły, regulaminy etc),

 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi,

 • występowanie w imieniu Zleceniodawcy przed organami administracji państwowej

  i samorządowej,

 • nadzór prawny nad egzekucją należności Zleceniodawcy,

 • sporządzanie projektów umów, porozumień itp.,

 • uczestnictwo wraz ze Zleceniodawcą bądź w jego imieniu w negocjacjach dotyczących zawieranych umów lub innych spraw,

 • doradztwo podatkowe,

 • kompleksowa obsługa procedur przetargowych,

 • sporządzanie audytów prawnych,

 • doradztwo w zakresie pozyskiwania środków z UE,

 • opracowanie procedur związanych z przekształcaniem spółek, ich łączeniem i podziałem, tworzeniem grup kapitałowych,

 • wykonywanie innych czynności niezbędnych do zapewnienia należytej ochrony prawnej.